ARTIKLER


02.11.2017

Danske ejere af ejendomme i Italien overraskes af tinglysningsreglerne

I løbet af de seneste 15-20 år er køb af fast ejendom i udlandet, især i Italien og Frankrig, blevet mere almindelig. Pengeinstitutterne har fulgt med udviklingen og i dag tilbyder de fleste danske pengeinstitutter finansiering i form af pantelån.

LÆS MERE HER

18.10.2017

Gældsfælden snapper mange danskere i hælene

Selvom det går godt i Danmark, ender mange danskere alligevel i gæld til halsen. Quick lån, afbetaling, skatterestance og når det går galt regninger, som hober sig op gør det vanskeligt at tilbagebetale gælden.

 

LÆS MERE HER

04.09.2017

Du er i live, men ikke i stand til at varetage dine egne interesser, hvad så?

Med en fremtidsfuldmagt kan du tillade,  at de nærmeste pårørende kan disponere, hvis du bliver ramt af uheld og går i koma eller udvikler demens.

LÆS MERE HER

01.08.2017

Kend dine rettigheder når du møder politiet

Du behøver hverken udtale dig eller oplyse personnummer, når du møder politiet. De fleste kender ikke deres rettigheder, fortæller forsvarsadvokat Søren Nielsen, Alliance Advokater.

LÆS MERE HER

28.06.2017

Boligmarkedet tager nye skatteregler med sindsro

Ingen ved præcis hvilke boliger, der får en højere skat, og derfor styrter folk ikke ud og køber bolig. Først når vi kender de nye ejendomsvurderinger i 2019 vil det påvirke priserne, vurderer Alliance Advokater.

LÆS MERE HER

10.05.2017

Undgå at dit dankort spærres i forbindelse med din ægtefælles dødsfald

Økonomisk umyndiggørelse rammer alt for mange danskere, når ægtefællen dør.  

LÆS MERE HER

28.03.2017

Behold sommerhuset i familien – giv en gave, et arveforskud eller et gældsbrev

Det er almindeligvis problemfrit at lade et sommerhus gå i arv, hvis børnene ønsker det. Derimod er det mere indviklet, hvis børnene ikke ønsker at være fælles om at eje sommerhuset. Hvad gør man så?

LÆS MERE HER

19.12.2016

Husk at give de helt store gaver før jul

Julen er et oplagt tidspunkt at give pengegaver – og senest 31/12. Du kan give dine nærmeste gaver for 61.500 kr. uden at komme på kant med Skat, fortæller Alliance Advokater.

LÆS MERE HER

07.12.2016

Markedsføring via e-mail bliver snart lettere

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 12. oktober 2016 lovforslag til en revideret og forenklet markedsføringslov. Loven vil blandt andet lempe reglerne for, hvornår og hvordan virksomheder må markedsføre deres produkter og ydelser via e-mail til forbrugere og andre virksomheder.

LÆS MERE HER

22.11.2016

Har du råd til huset udenom ejerlejligheden?

Er du på udkig efter drømmelejligheden? Så pas på en af de mest oversete faldgrupper, når det gælder handel med ejerlejligheder: Husk at resten af bygningen følger med i købet. Alliance Advokater giver dig et par tips med på vejen.

LÆS MERE HER

25.10.2016

Når du køber hus i Frankrig, kan du få gratis bistand til dit køb

Når du leder efter bolig i Frankrig, så indgå en ”Mandat de recherche” og få en ”købermægler” som ganske gratis kan hjælpe dig med købet.

LÆS MERE HER

29.09.2016

Omtænk konfliktløsning og hent mange penge hjem til virksomheden

Når virksomheder rammes af konflikter, tyer de typisk til retssager, voldgifter og forligsforhandlinger. Konflikterne afskrives derefter som tab. Konfliktløsning ved mediation kan derimod hente rigtig mange penge hjem til virksomhederne.

LÆS MERE HER

03.08.2016

Mediation kan gøre din skilsmisse lettere

Skilsmisser er sjældent rare, og er der børn involveret, ender mange af sagerne i retten. Men der findes en mulighed for at gå en lettere og bedre vej: Mediation (konfliktmægling). Men kun 15 % af befolkningen kender metoden.

LÆS MERE HER

08.07.2016

Sådan gør du generationsskiftet lettere

Generationsskifte er ofte en både juridisk kompliceret og følelsesladet affære. Her får du 4 tips fra erhvervsadvokaten til, hvordan du sikrer den størst mulige værdibevarelse i virksomheden og det mest hensigtsmæssige forløb for alle parter.

LÆS MERE HER

01.06.2016

Klub Liv & Motion fik donation

Klub Liv & Motion er en af Danmarks hurtigst voksende specialidrætsforeninger. Tirsdag blev klubbens indsats belønnet med en donation fra Alliance Advokater.

LÆS MERE HER

02.05.2016

Gode nyheder for danske arvinger: Højesteret stækker SKATs vinger i sager om dødsboer

Arvinger af fast ejendom står nu stærkere overfor SKAT. En ny kendelse fra Højesteret indskrænker SKATs beføjelser, når det gælder udgangspunktet for den skattemæssige vurdering.

LÆS MERE HER

06.04.2016

Ny pris skal styrke det lokale foreningsliv

Til maj uddeler Alliance Advokater en ny kompetence- og samarbejdspris til det lokale foreningsliv i Region Hovedstaden. De 11 priser hylder viden, engagement og godt samarbejde. Jagten på kandidater er gået ind.

LÆS MERE HER

07.03.2016

Du kan trygt leje din bolig ud – hvis du tager dine forholdsregler

Er du en af de mange unge, der er inspireret af deleøkonomien? Overvejer du at leje din bolig ud via services som Airbnb? Så husk at sikre dig selv inden.

LÆS MERE HER

27.01.2016

Manglende betaling fra kunder kan koste din virksomhed dyrt

Det kan både blive dyrt og ressourcekrævende for din virksomhed, hvis dine kunder ikke betaler til tiden, men hvad er reglerne for rykkere og inkasso?

LÆS MERE HER

15.12.2015

Skal der betales skat af store julegaver?

Julen nærmer sig. Har du lyst til at give ekstra store julegaver til dine børn? I så fald skal du være opmærksom på reglerne, så dine børn undgår at skulle betale gaveafgift.

LÆS MERE HER

09.12.2015

Kommunen lægger ud, når nabostridigheder skal løses

Nabostridigheder over fælleshegn kan ende med en kendelse fra hegnssynet. Overholder modparten ikke kendelsen, er det i første omgang kommunen, der betaler for det manglende udførte arbejde, hvorefter pantefogeden inddriver pengene.

LÆS MERE HER

08.09.2015

5 årig arver faders formue, moder får ingenting

”Hvis et ugift par med et barn har fast ejendom sammen, og manden går hen og dør, er det kun barnet, der arver ham. Kvinden kan risikere, at hun ikke kan blive boende i huset. Hvis et par ikke har børn, er det i stedet forældre eller søskende, der arver. Det er aldrig den efterladte part”, fortæller advokat Henriette K.B. Andersen fra Alliance Advokater i Helsingør.

LÆS MERE HER

11.08.2015

Arvinger i ingenmandsland efter SKATs ændrede praksis

I en principiel sag mellem SKAT og arvingen til et dødsbo har SKAT anket skifterettens afgørelse for at få en sagkyndig til at værdiansætte en fast ejendom, selvom den opgjorte værdi ligger inden for de +/- 15% af den offentlige vurdering, som det har været praksis at anvende i 30 år.

LÆS MERE HER

07.07.2015

Alvorligt syge skal kunne give en fuldmagt som rækker ud i fremtiden

15.000 mennesker og deres familier rammes hvert år af demens. Nyt lovforslag skal gøre det lettere at oprette en fuldmagt til ens pårørende, en såkaldt ”Fremtidsfuldmagt”

LÆS MERE HER

08.06.2015

Hvad sker der med dit digitale liv efter din død?

Vi er på nettet 24/7 og vores liv udspiller sig i høj grad digitalt. De første danskere er blevet konfronteret med de efterladtes digitale arv, og det sætter gang i tankerne: ”Hvad sker der egentlig med min e-boks, min facebook profil eller min LinkedIn efter min død?”.

Bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig.

LÆS MERE HER

21.05.2015

Pas på olieforurening i villahaven, det er dit ansvar

Hver anden dag registreres en olieforurening fra en privat olietank. Hvis der sker et olieudslip, kan det blive en dyr affære. Lever olietanken og rørsystemet ikke op til de fastsatte regler og krav, skal ejer selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. For villatanke er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring.

LÆS MERE HER

08.05.2015

Danske BOLIGadvokater støtter Børnecancerfonden

For tredje år i træk deltager formanden for Danske BOLIGadvokater Jan Schøtt-Petersen i Team Rynkeby, der cykler hele vejen til Paris. Et velgørenhedsprojekt, der har til formål at støtte kampen mod børnekræft.

LÆS MERE HER

05.05.2015

De seneste ændringer i selskabsloven er trådt i kraft

Det betyder bl.a. at kreditorerne nu har længere tid at gøre krav gældende, og at det nu muligt at foretage en “straksomdannelse” af et andelsselskab til et aktieselskab.

LÆS MERE HER

28.04.2015

En håndfuld gode råd om skilsmisse

Mere end 2500 skilsmisser ender årligt i fogedretten. Mange af sagerne kunne helt være undgået, hvis parterne havde fået hjælp til at aftale rammerne for skilsmissen.

LÆS MERE HER

31.03.2015

Spørg dit netværk før du vælger advokat

Ny MBA-afhandling fra Århus Universitet viser, at vi sætter vores lid til venner, bekendte og kollegaer, når vi vælger advokat. Det er anbefalingerne, som bestemmer, hvem vi vælger.

LÆS MERE HER

02.03.2015

Nye regler – hvad skal deles ved separation eller skilsmisse?

Socialminister Manu Sareen har netop modtaget forslag om nye regler for ægtefællers deling af den fælles formue efter en skilsmisse. I betænkningen findes der nye tanker om danskernes formueordning, der i dag i hovedsagen sikrer ligedeling, medmindre ægtefællerne har aftalt andet ved ægtepagt.

Alliance Advokater vurderer, at de nye regler, såfremt de måtte blive vedtaget efter retningslinjerne i de fremlagte forslag, kan blive svære at håndtere for danskerne.

LÆS MERE HER

05.01.2015

Kendt advokatægtepar forlader Ret & Råd

Advokatægteparret Jan Schøtt-Petersen og Henriette K.B. Andersen forlader ved årsskiftet Ret & Råd for at blive del af netværket Alliance Advokater. De to Helsingøradvokater står sammen med 11 advokatvirksomheder bag lanceringen af Alliance Advokater, som er en forening for uafhængige advokater i Hovedstadsregionen.

LÆS MERE HER

29.09.2014

Overholder din virksomhed de nye krav i forbrugeraftaleloven?

Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Loven påvirker alle virksomheder der handler med forbrugere, uanset om dette er i form af personligt- eller fjernsalg, eller om der er tale om et varekøb eller køb af en tjenesteydelse. Som følge heraf kan ingen virksomheder undgå at være ramt af skærpelserne i forbrugeraftaleloven. Alligevel har mange virksomheder endnu ikke implementeret de nye skærpede regler i eksempelvis deres salgs- og leveringsbetingelser og står derfor til at modtage en bøde.

LÆS MERE HER

10.09.2014

Er det dit eller mit hegn?

Når man køber et hus eller et sommerhus tænker man sjældent på hvilket hegn, der er rundt om huset. Hegnet er for boligkøbere udelukkende en ramme rundt om deres nye bolig. Jeg har dog i mit arbejde med hegnssager konkluderet, at et hegn er meget mere end en ramme rundt om ens matrikel. Et hegn er i nogle tilfælde årsagen til, at folk flytter ud af deres hus igen som følge af nabostridigheder.

LÆS MERE HER

19.05.2014

Har jeg ret til løn i min ferie?

Retten til løn under ferie er ikke altid gennemskuelig. Eksempelvis forvirrer det mange at optjeningsåret ikke er det samme som ferieåret. Yderligere har vi i Danmark i mange år haft europamesterskabet i jobskifte. Mange er således i en situation, hvor de ikke har arbejdet på deres nuværende arbejde i hele optjeningsåret. Der kan derfor opstå spørgsmål som: Får jeg løn under min næste ferie?

LÆS MERE HER

09.04.2014

Hvem har ret til boligen?

I Danmark blev 36.449 par skilt i 2013. Det er 20 procent flere end i 2012, hvor 30.292 par blev skilt. I alt ender 46,5 % af alle ægteskaber i skilsmisse. Det er blevet så almindeligt at blive skilt, at man efter 2013 kan blive skilt på internettet, og ægteskabet derfor kan ophøre ved et par klik på nettet. Bag ved en skilsmisse gemmer der sig dog en masse spørgsmål, som parrene ikke altid er forberedt på. De mest almindelige spørgsmål er eksempelvis, hvem skal have børnene, og hvordan skal pengene deles? Der er dog også andre forhold i skilsmissen, som parrene oftest ikke har gennemtænkt. Dette er eksempelvis tanken om, hvor skal vi bo? Og hvem ”har ret” til at beholde boligen?

LÆS MERE HER

12.02.2013

Undgå beskatning i forbindelse med salg af ejendom

Parcelhusreglen er en regel, der er lavet for at privatpersoner, der sælger bolig, undgår at blive beskattet af en eventuel fortjeneste ved salget. Der er dog visse betingelser vedrørende bopælsforhold, grundens størrelse og ejerforhold, der skal være opfyldt for at denne regel kan benyttes.

LÆS MERE HER

20.06.2012

Når flyselskabet går konkurs

Er du en af de mange tusinde, der har købt billet hos Cimber Sterling og ikke er kommet af sted pga. konkursen, og ved du ikke om du kan få dine penge retur, så læs mere her og vær sikker på at sikre dig og dine penge næste gang du køber flybilletter.

LÆS MERE HER

20.06.2012

Førstegangskøber – andelsbolig, ejerlejlighed eller villa?

Det første skridt mod en god bolighandel er, at få afklaret med sit pengeinstitut, hvilket beløb man har til rådighed til at købe en bolig, og hvad man økonomisk kan sidde for pr. måned. 
Det er muligt at få en forhåndsgodkendelse af banken inden, du går i gang med et boligkøb.

LÆS MERE HER

24.05.2012

Lejer, kend dine rettigheder!

Mange lejere kommer galt af sted ved at indgå en lejeaftale uden at vide, hvad de skal være opmærksomme på. Ved du, hvad du som lejer skal være opmærksom på før, under og efter en aftale om leje af bolig indgås?
Her er en kort skitsering af de almindelige elementer, du skal være opmærksom på

LÆS MERE HER

19.06.2009

Placering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter har ikke vundet udbredelse som fortjent.

Siden 2005 har det været muligt for danske pensionsopsparere at investere en del af pensionsformuen i unoterede aktier eller anparter. Det gælder både midler stammende fra kapital- og ratepensioner.

LÆS MERE HER

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

KATEGORIER

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt