Bankgaranti frem for rede penge

 

Udviklingen på boligmarkedet går i en så uheldig retning, at Danske BOLIGadvokater opfordrer til en bedre sikring af de bolighandlendes penge. Stil en bankgaranti i stedet for at lægge pengene hos ejendomsmægleren.

Hver tiende ejendomsmæglerbutik er lukket de seneste år. Og tal fra Danmarks Statistik viser, at 26 mæglere lukkede sidste år, mens 7 er gået konkurs alene i år. Det pressede marked og det lave antal handler har desværre fristet enkelte mæglere til at fifle med kundernes penge.

Kendismægleren Mette Lykke er en af de ejendomsmæglere, der er gået konkurs og hvor det efterfølgende har vist sig, at kunderne formentlig har været udsat for massiv svindel. Dansk Ejendomsmæglerforening har netop anmeldt sagen til politiet.

Anmeldelsen lyder på bl.a. underslæb for uretmæssigt at have tilegnet sig et meget stort beløb af forbrugernes penge i forbindelse med deponering fra boligkøbere. Der er på nuværende tidspunkt anmeldt krav for samlet lidt over 4 mio. kr. i mere end 200 sager. På den baggrund har DE vurderet, at sagen må overbringes til politiet til efterforskning.

“Denne sag er et tydeligt eksempel på, at forbrugernes rettigheder ikke dækkes godt nok af gældende praksis. Det ville være langt mere naturligt, at køber deponerer udbetalingen i banken på samme måde som det allerede sker med den øvrige del af købesummen “, udtaler Keld Nomanni, næstformand i Danske BOLIGadvokater.

Udbetalingen må højst udgøre 7% af købesummen, dog minimum 35.000 kr. og maksimum 200.000 kr. Med 59.000 bolighandler i 2011 blev der deponeret omkring 50 mia. kr. hos danske ejendomsmæglere.

Beløbet anvendes typisk til det salær og de omkostninger, som mægleren har indgået formidlingsaftale med sælger om. Når handlen er endelig overføres det beløb, der overstiger mægleren tilgodehavende til sælgers pengeinstitut.

“Det er en uskik at rode køber ind i sælger og ejendomsmæglerens mellemværender. Deponeringen tjener kun det formål at sikre mæglers tilgodehavende hos sælger. Det er kun rimeligt, at sælger selv står for at afregne direkte med sin ejendomsmægler. En praksisændring ville også være i sælgers interesse, idet mægler ville have et tydeligt økonomisk incitament til at afslutte boligsagen”, udtaler Keld Nomanni.

Danske BOLIGadvokater opfordrer derfor til en ændring, så køber fremover deponerer både udbetaling og den aftalte købesum i sælgers bank. Så vil deponeringerne også være dækket af indskydergarantifonden. Sælger må herefter selv stå for at afregne og betale sin ejendomsmægler. Med denne praksis ville de 200 sager som DE nu har anmeldt til politiet ikke kunne opstå, og de bolighandlende ville også have sikkerhed for deres penge ved en konkurs hos mægleren.

Hos Danske BOLIGadvokater er man ikke i tvivl om, at praksis bør ændres til forbrugernes fordel.

Yderligere oplysninger:

Keld Nomanni, næstformand i Danske BOLIGadvokater tlf: 21436024

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

 

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk