Arv og dødsbo

Når nogen dør, går der besked til Skifteretten

Når besked er indgået, vil den person, der står på dødsanmeldelsen, blive indkaldt til et møde i Skifteretten. Den person bør herefter orientere eventuelle andre arvinger om dette møde, så de kan deltage, evt. ved fuldmagt. Det er muligt at få Alliance Advokater Helsingør til at tage sig af boet, så det ikke er nødvendigt at møde i Skifteretten.

For at skifteretten kan tage stilling til boet, er det vigtigt at tage mange oplysninger om afdøde med til mødet, ex:

  • Testamente
  • Ægtepagt
  • Vielsesattest eller skilsmissepapirer
  • Skøde på hus/fast ejendom
  • Årsopgørelse
  • Opgørelse af bankkonti
  • Forsikringer – og pensionsoplysninger
  • Evt. adoptionspapirer

Der er flere måder at behandle et bo, og det vil være en beslutning, der tages ud fra de økonomiske oplysninger, afdødes civilstand og efter samtale med de efterladte. Der skal tages hensyn til f.eks. skat og forsikringer. Selvom det for ægtefæller f.eks. synes nemt at sidde i uskiftet bo, er det ikke altid den bedste løsning.

Man må som arving ikke dele boet, hæve af boets penge eller opsige lejemål mv., før man har fået en skifteretsattest. Efterlevende ægtefælle må råde over egne ejendele.

Vi har speciale i arv, dødsbo og bobehandling og ved af erfaring, at det godt kan betale sig at søge råd hos en advokat, inden der tages stilling til bobehandlingen. Det er vigtigt at få det nødvendige overblik, når situationen i øvrigt er uoverskuelig.

Du er altid velkommen til at kontakte Alliance Advokater Helsingør for en uforpligtende vurdering af dine muligheder.

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt