Personaleret

Personaleret gælder fra den allerførste dag, den er gyldig under hele ansættelsesforholdet og i visse tilfælde også, efter ansættelsen er ophørt.

Alle forhold i ansættelseskontrakter omfattes nemlig af lovgivning. Alt lige fra hvornår og hvor længe dine medarbejdere f.eks. må holde ferie, til hvornår dit opsigelsesvarsel er lovligt/ulovligt, og om lønnen er tidssvarende. Ansættelseskontrakter bør som udgangspunkt gennemgås, når der sker ændringer i ansættelsesforholdet eller i lovgivningen.

Det kan være svært at holde styr på den gældende lovgivning omkring ansættelse, arbejdsforhold, og hvad der skal stå i ansættelseskontrakter. Som arbejdsgiver skal du løbende være opmærksom på de gældende regler på det ansættelsesretlige område – og om nødvendigt få justeret dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med reglerne.

Du kan få juridisk rådgivning om alle personaleretlige forhold bl.a.:

  • Ansættelseskontrakter og -beviser
  • Ansættelsesretlige tvister
  • Funktionærloven
  • Kollektiv arbejdsret
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
  • Opsigelsesvarsel og bortvisning
  • Personalepolitikker- og håndbøger
  • Udstationering

Vi tilrettelægger vores rådgivning efter dine behov. Har du brug for ad hoc rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller opsigelsesvarsel, eller har du brug for en permanent aftale, hvor vi tager os af dine personaleretslige udfordringer, så kontakt os.

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt