Personaleret

Personaleret gælder fra den allerførste dag, den er gyldig under hele ansættelsesforholdet og i visse tilfælde også, efter ansættelsen er ophørt.

Alle forhold i ansættelseskontrakter omfattes nemlig af lovgivning. Alt lige fra hvornår og hvor længe dine medarbejdere f.eks. må holde ferie, til hvornår dit opsigelsesvarsel er lovligt/ulovligt, og om lønnen er tidssvarende. Ansættelseskontrakter bør som udgangspunkt gennemgås, når der sker ændringer i ansættelsesforholdet eller i lovgivningen.

Det kan være svært at holde styr på den gældende lovgivning omkring ansættelse, arbejdsforhold, og hvad der skal stå i ansættelseskontrakter. Som arbejdsgiver skal du løbende være opmærksom på de gældende regler på det ansættelsesretlige område – og om nødvendigt få justeret dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med reglerne.

Du kan få juridisk rådgivning om alle personaleretlige forhold bl.a.:

  • Ansættelseskontrakter og -beviser
  • Ansættelsesretlige tvister
  • Funktionærloven
  • Kollektiv arbejdsret
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
  • Opsigelsesvarsel og bortvisning
  • Personalepolitikker- og håndbøger
  • Udstationering

Vi tilrettelægger vores rådgivning efter dine behov. Har du brug for ad hoc rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller opsigelsesvarsel, eller har du brug for en permanent aftale, hvor vi tager os af dine personaleretslige udfordringer, så kontakt os.

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt