Ansættelsesret

Som lønmodtager er det vigtigt, at man sætter sig ind i de ansættelsesretlige regler før indgåelse af ansættelseskontrakten – også selvom man er ansat under funktionærloven. Overholdes de regler, der er findes inden for arbejdsretten ikke, kan det nemlig få konsekvenser for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Når man som lønmodtager skal underskrive en ansættelseskontrakt, er det derfor en god idé at få en advokat med speciale i arbejdsret til at gennemgå kontrakten. Hvad enten du er ansat efter reglerne, der gælder i funktionærloven eller ej, er der en række ting, som skal være på plads, fx arbejdstid, løn, titel, opsigelsesvarsel og ferie.

Ofte er en ansættelseskontrakt desuden et udspil fra arbejdsgiveren, og derfor kan arbejdstagere have gavn af at gennemgå kontrakten sammen med en advokat med erfaring i arbejdsret med henblik på at forhandle bedre vilkår på plads.

Alliance Advokater Helsingør kan rådgive dig i alle forhold omkring:

  • Ansættelseskontrakter og beviser
  • Ansættelsesretlige tvister
  • Funktionærloven
  • Kollektiv ansættelsesret
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Opsigelse og bortvisning
  • Offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
  • Personalepolitikker- og håndbøger
  • Udstationering
Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt