Selskaber og fonde

Når du søger rådgivning i forhold til selskabsret både ved oprettelse af selskab og den daglige drift, er det vigtigt, at du vælger en advokat, der har erfaring nok til at sætte sig ind i lige netop dit område. 

Vi arbejder dagligt med alle typer virksomheder og selskaber:

  • Enkeltmandsvirksomhed – virksomhed med én ejer.
  • Interessentskab (I/S) – to eller flere ejere med personlig hæfte.
  • Anpartsselskab (ApS) – to eller flere ejere uden personlig hæfte.
  • Aktieselskab (A/S) – to eller flere ejere med selskabshæfte.
  • Kommanditselskab (K/S) – komplementaren hæfter med hele sin formue, andre hæfter alene med deres indskud.
  • Partnerselskab (P/S) – drives som erhvervsvirksomhed i kommanditselskabsform.
  • Andelsselskab (a.m.b.a.) – virksomhed med deltagernes fælles interesse som formål – også kaldet andelsforening.

Fonde

Fond er selvejende institutioner. Der er ingen udenforstående, der ejer dem. En fond skal have et særskilt formål. Fonden skal have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål. Aktiverne skal være definitivt udskilt fra stifterens formue. Fondens midler må aldrig kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående. Fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren.

  • Ved en almindelig fond forstås, at dens virksomhed ikke er erhvervsdrivende.
  • Ved en erhvervsdrivende fond forstås, at dens virksomhed er erhvervsdrivende.
Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt