Hegns- og nabotvister

Der kan ofte opstå tvister mellem naboer om færden på privat grund, placeringen eller højden på træer, eller naboernes fælleshegn eller egne hegn. I disse tilfælde kan vi hjælpe dig.

Det er vores erfaring, at det er vigtigt at tage fat i disse sager tidligt for at undgå voldsomme nabostridigheder, og i stedet søge mulighed en mindelig løsning. I tilfælde hvor forlig ikke kan indgås, har vi god erfaring med at føre sagerne i retten.

Idet vi har et indgående kendskab til hegnsloven, de naboretlige regler og gældende retspraksis kan vi tilbyde dig rådgivning i alle aspekter inden for hegns- og nabotvister.

Du er derfor velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker råd og vejledning vedrørende din hegns- eller nabotvist.

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt