Skilsmisse og bodeling

Skilsmisse eller separation kan ofte gøres enklere med hjælp fra en advokat

Der opstår ganske naturligt en lang række spørgsmål, når man må se i øjnene, at ægteskabet bør afsluttes. En skilsmisseadvokat kan rådgive og bistå dig/jer med at få styr på det hele, så skilsmissen kan foregå i mindelighed.

Når man skal skilles, er der tre hovedområder, man skal have styr på. Disse områder er:

  • Separation og/eller skilsmisse og vilkårene herfor
  • Bodelingen
  • Børnene – herunder samvær , bopæl , børnebidrag og forældremyndighed

Alliance Advokater Helsingør hjælper dig med at skabe overblik og få gennemført din separation eller skilsmisse, så du kan komme videre i livet.

En af de store udfordringer, der dukker op i forbindelse med en separation eller skilsmisse, er, hvordan boet skal deles.

Ved skilsmisse og separation ophører et eventuelt formuefællesskab, og boet skal herefter deles mellem parterne. Denne proces kaldes for bodelingen.

Bodeling er deling af alle aktiver og passiver, parterne har på tidspunktet for separationen. Bodeling er ikke kun deling af indbo, men deling af alt, dvs. deling af indestående på bankkonti, værdipapirer, fast ejendom, indbo, biler, campingvogn, båd, mv. Aktiverne er det, I ejer. Passiverne er det, I skylder væk. Man opgør hver ægtefælles bodel pr. skæringsdagen (separationstidspunktet). Man fastsætter værdien af aktiver og passiver til handelsværdien på det tidspunkt, aktivet/passivet udtages eller på det tidspunkt, boet sluttes.

En negativ bodel deles ikke, men positive bodele skal deles, således at hver part udtager aktiver svarende til halvdelen af det samlede bo. I skal derfor altid være opmærksomme på, hvem der står som ejer af aktiverne, og hvem der står som låntager på passiverne. Dette kan have afgørende betydning i en skilsmissesituation.

Når man bliver gift, får man automatisk fælleseje. Og hvad gør man, hvis man er samboende og ikke automatisk får fælleseje?

Uanset om man er gift eller samboende, så er fælleseje ikke altid den bedste løsning, og der kan være mange grunde til at overveje en af de mange former for særeje, der findes i dag. En meget anvendt type for særeje er det såkaldte kombinationssæreje, som giver nogle særlige fordele i tilfælde af dødsfald, hvis man ønsker at sikre den længstlevende bedst muligt, hvad de fleste jo ønsker. Mange mennesker har derfor behov for en ægtepagt.

Kontakt Alliance Advokater Helsingør, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at oprette særeje.

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt