Staten stævnes

 

I dag indgiver foreningen Gruppesøgsmål.nu stævning i sagen om den mislykkede implementering af digital tinglysning

“Vi nærmer os 2-årsdagen for lanceringen af den digitale eller måske nærmere den fatale tinglysning i 2009,” siger Danske BOLIGadvokaters formand Jan Schøtt-Petersen, der ser frem til, at boligejernes sag endelig kan afgøres af en domstol, når nu politikerne ikke vil tage ansvaret for de omfattende tab, boligejerne har lidt.

Sagen kort fortalt

Den digitale tinglysning skulle gøre livet lettere og ikke mindst hurtigere i forbindelse med bolighandel og lånekonvertering. Målet var at reducere tinglysningstiden til langt under de 10 dage, det gennemsnitlig tog, før Domstolsstyrelsen lancerede den digitale løsning som et “Big Bang” projekt.

Men sådan gik det ikke. Der skulle gå 16 måneder, før Domstolsstyrelsen nåede ned på 10 dage. I den periode led rigtig mange tab ved køb, salg eller omkonvertering af lån og kreditforeningslån.

Både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten har set på sagen. I Rigsrevisionens rapport betegnes indførelsen af det digitale tinglysningssystem som et “højrisikoprojekt”, og Kammeradvokaten har i sin redegørelse ikke fundet grundlag for at fritage staten for ansvar.

Omfattende stævning

Den 70 sider lange stævning udgør med sine 171 bilag grundlaget i den kommende sag mod Domstolsstyrelsen og dermed mod Staten.

“Selv om det er Domstolsstyrelsen, der står for skud, er det aftalt med Kammeradvokaten, at dispositioner, der kan tilregnes andre offentlige myndigheder, kan gøres gældende under sagen,” lyder det fra advokat Morten Samuelsson, som repræsenterer foreningen gruppesøgsmål.nu. Foreningen, der er stiftet af Danske BOLIGadvokater, repræsenterer de tusinder af boligejere, der blev ofre for statens stærkt fejlbehæftede lancering af digital tinglysning.

“Det principielle i denne sag er, at staten ikke bare kan iværksætte et nyt system uden at teste og sikre sig mod fejl, som kan få store økonomiske konsekvenser for de borgere, som rammes,” forklarer advokat Morten Samuelsson.

I stævningen har han formuleret sagens kerne: “Sagen skal afgøre, om der påhviler det offentlige en erstatningspligt over for private boligejere, som i forbindelse med indførelsen af såkaldt digital tinglysning blev udsat for forsinkelser med tinglysningsmæssige ekspeditioner, som ikke ville være indtrådt i det eksisterende tinglysningssystem, eller som ikke ville være indtrådt, såfremt indførelsen af digital tinglysning havde været tilrettelagt anderledes og mere hensigtsmæssigt.

Sagen indbefatter også fejl, forsømmelser eller erstatningspådragende dispositioner i øvrigt, som kan tilregnes enhver offentlig myndighed, som har været involveret i tilrettelæggelsen af eller beslutninger om indførelsen af digital tinglysning.

Sø- og Handelsretten er bedst egnet

Da sagen er af principiel karakter og omfatter en lang række fagområder, har advokat Morten Samuelsson begæret sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København.

Sø- og Handelsretten er særlig velegnet til at behandle netop denne type komplekse sager, som berører mange forskellige fagområder. Dommerkollegiet i Sø- og Handelsretten sammensættes af både juridiske dommere og fagkyndige dommere, som har speciel indsigt i de fagområder, der indgår i sagen.

“Dyb faglig indsigt i IT-fagområdet, offentlig forvaltning, forbrugerforhold, mæglerforhold og andre erhvervsforhold spiller en væsentlig rolle i sagen,” forklarer advokat Morten Samuelsson, der er lic. jur. og tidligere professor ved Copenhagen Business School.

Fri proces og tilmelding til gruppesøgsmål

I april bevilligede Civilstyrelsen fri proces til de mange tusinde boligejere og bolighandlende, som kom i klemme i forbindelse med den fatale lancering.

For at deltage i gruppesøgsmålet skal følgende være opfyldt:

  1. Man skal have købt eller solgt bolig eller konverteret lån i perioden 1. august 2009 – 31. december 2010
  2. Det skal have taget mere end 10 dage at få gennemført tinglysningen (fra det tidspunkt sagen er sendt til tinglysning, og til selve tinglysningsattesten foreligger)

Har tinglysningen taget længere tid, vil man have lidt et tab. Jo længere tiden er, des større er tabet.

“Gruppesøgsmål og fri proces er særligt velegnet til netop denne type af sager, idet der ikke er nogen minimumsgrænse for tabets størrelse. Ved et mindre tab vil den enkelte normalt afskrive tabet, idet det vil være for dyrt at føre sagen. Men sammenlagt udgør tabene et voldsomt stort beløb,” forklarer Jan Schøtt-Petersen, Danske BOLIGadvokater.

Danske BOLIGadvokater opfordrer alle, der opfylder de to betingelser, til at forhåndstilmelde sig gruppesøgsmålet. Det sker påwww.gruppesøgsmål.nu
.

Gruppesøgsmål.nu er alene grupperepræsentant for de borgere, der har handlet bolig eller som har omprioriteret og som har lidt tab i forbindelse med indførelsen af digital tinglysning. 

Sager vedr. tinglysning af landbrugs- og erhvervsejendomme o.l. håndteres af Danske Advokater.

Yderligere information:

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Advokat Morten Samuelsson, telefon: 3334 8000 eller mobil: 4015 1763

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade