Privat boligudlejning er som et spil russisk roulette

 

Antallet af private boligudlejere er stødt stigende pga. det fastfrosne boligmarked. Ganske almindelige boligejere vælger at udleje deres bolig i håb om, at fremtiden vil bringe mere gunstige forhold for salg. Men alt for mange danskere kommer i karambolage med lejeloven.

Men hvor lejeloven sikrer lejer en vis grundlæggende beskyttelse, er det samme ikke tilfældet for udlejer. Selv om man som privat udlejer ikke har nogen intentioner om at snyde lejer, så er lovgivningen udformet til at beskytter lejer. Den retshjælpsforsikring, man normalt har som privatperson, er ikke længere gældende, fordi man som udlejer betragtes som erhvervsdrivende.

Ifølge formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen kan man ikke fortænke private boligudlejere i at tro, at en lejekontrakt er gældende, når både udlejer og lejer frivilligt har skrevet under. Men sådan forholder det sig ikke i henhold til lejelovgivningen, der primært falder ud til lejers fordel og skaber økonomiske konsekvenser for den private boligudlejer.

Ekko fra en svunden tid

Hvor enhver anden lovgivning ændrer sig i takt med samfundets udvikling, forholder det sig anderledes på netop lejelovgivningen.

“Lejeloven i dag er stadig påvirket af reguleringer, der blev indført i 1939. I dagens Danmark er det helt andre problemstillinger, der gør sig gældende, og en lempelse af udlejningsreglerne for private boligejere ville ikke bare være et middel til fremme af mobiliteten – det ville også fungere som en optøning af det fastfrosne boligmarked
“, udtaler Jan Schøtt-Petersen.

Løser alvorlige samfundsproblemer

Som reglerne ser ud i dag er boligudlejning for privatpersoner et spil russisk roulette. De der vover pelsen og lejer deres bolig ud, risikerer store økonomiske tab, fordi markedet anser dem for erhvervsdrivende og ikke som forbrugerudlejer. Men det kan rettes op på mange forskellige måder, mener Jan Schøtt-Petersen.

“Man kunne indføre et regelsæt om ejerboligudlejning med forenklede regler, højere grad af aftalefrihed, udvidet opsigelsesadgang og en sikker lejefastsættelse. En række bestemmelser som i dag er ufravigeligt til gunst for lejer kunne fraviges, udlejer kunne indrømmes en kortere opsigelsesadgang til gennemførelse af et salg af ejendommen, og for så vidt angår lejefastsættelsen kunne f.eks. bestemmes, at ingen af parterne i lejeperioden eller i de første 2 år skal kunne forlange den reguleret, hverken i opad- eller nedadgående retning. Man kan også forestille sig hybrider med kombinationer af leje og forkøbsretsbetaling. Reglerne skulle alene kunne benyttes af én, som vil udleje et enfamilieshus eller en lejlighed, som han/hun hidtil har benyttet som bolig for sig selv og sin husstand”
, forslår Jan Schøtt-Petersen.

En lempelse af lejelovgivningen vil, ifølge formanden for Danske BOLIGadvokater ikke kun være en hjælpende hånd til nødstedte boligejere. Det vil også medvirke til en løsning af de alvorlige problemer som tårner sig op for almindelige danskere, idet en lempelse kan forhindre en ny bølge af tvangsauktioner, samtidig vil nye tiltag have en afgørende betydning for boligejerens fleksibilitet i forhold til jobmarkedet samt muligheder for finansiering af ny bolig.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade