Kreativ prisfastsættelse af andelsboligforeninger skal stoppes omgående

 

Danske BOLIGadvokater glæder sig over boligminister Carsten Hansens udtalelser om, at regeringen allerede i løbet af efteråret vil se nærmere på et forbud mod udstedelse af valuarvurderinger inden for den første tid af en andelsboligforenings levetid.

Indførelse af en karenstid for valuarvurderinger i andelsboligforeninger har vist sig at være tiltrængt på et marked, der er hårdt presset. Indførelsen af en karenstid for valuarvurderinger i andelsboligforeninger, vil betyde, at en valuar, som er en specialuddannet ejendomsmægler, ikke kan ændre en ejendomsvurdering til f.eks. 12 mio. kr. sekundet efter, at ejendommen er handlet til 10 mio. kr.

I den seneste tid har vi oplevet smarte advokater og valuarer, der mod al sund fornuft har skruet prisen på ejendomme helt unaturlig højt op. Det skal vi sikre ikke sker i fremtiden
“, udtaler formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

Ifølge ham er de seneste sager blot endnu et eksempel på kreative former for prisansættelse i andelsboligforeninger.

Vi oplever desværre en del eksempler på andelshavere, der bliver fanget i en økonomisk klemme i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger
“, fortæller Jan Schøtt-Petersen.

Problemerne med valuarvurderinger i forbindelse med nystiftede andelsboligforeninger har fyldt i pressen den seneste tid, men ifølge formanden for Danske BOLIGadvokater er denne metode blot én af flere, der benyttes til at få penge ud af chanceløse boligkøbere.

“I nogle tilfælde stifter udlejeren en andelsboligforening, tegner andele og sælger ejendommen til sin egen forening. For beboerne, der loves en gylden chance for et godt køb, er det umuligt at gennemskue, om pris og vilkår er rigtige, med mindre de sikres en uvildig rådgiver,”
forklarer Jan Schøtt-Petersen.

Derfor opfordrer Danske BOLIGadvokater boligministeren til ikke blot at undersøge de tvivlsomme valuarvurderinger, men også til at sikre bedre vilkår for nye andelshavere generelt.

FAKTA

Lov om andelsboligforeninger siger følgende om værdien af en andelsboligforenings ejendom:

§ 5

Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

Stk.2. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue:

a)Anskaffelsesprisen.

b)Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel.

c)Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Stk.3. Til de i stk. 2 anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 200 medlemmer fordelt over hele landet.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade