Boligejere kan få bøde på 5.000 kr. for fejl eller mangler i BBR

 

”Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Men det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR indenfor den gældende tidsramme, eller hvis du angiver forkerte oplysninger”, skriver Erhvervsstyrelsen på boligejer.dk.

Det er en melding, som kommer bag på mange boligejere, da forkerte BBR-oplysninger typisk dukker op i forbindelse med en bolighandel. Oplysningerne i BBR bruges nemlig ved optagelse af lån og ved forsikring af ejendommen.

”BBR-meddelelsen er et vigtigt dokument under en bolighandel, da ejendomsmægleren skal hente de nødvendige oplysninger til salgsopstillingen. Det er salgsopstillingen, køber tager stilling til og når oplysningerne, fx om boligens areal, ikke stemmer overens med virkeligheden, ender det med at være sælgers ansvar”, forklarer Niels Erlandsen, advokat og formand for Danske BOLIGadvokater.

Der er mange uoverensstemmelser mellem sælger og køber om netop BRR-oplysninger. Ofte fordi ejendomsmægleren ikke får tjekket, om oplysningerne er korrekte. Det er ikke nok bare at spørge sælger om det, da svaret skal findes ved at tjekke selve boligen.

I BBR fremgår bygningens identifikation, opførselssår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. En del af disse oplysninger er baseret på ejerens indberetninger og den anden del stammer fra kommunens registrerede oplysninger.

En certificeret BOLIGadvokat er i sin rådgivning af køber forpligtet til at følge op på oplysningerne i BBR. Typiske mangler er registrering af fx en brændeovn eller et ekstra toilet for blot at nævne nogle få eksempler. Det ses også ofte, at boligarealet ikke er angivet korrekt.

”Vi gør det for at undgå de helt unødvendige konflikter som følge af manglende kvadratmeter, ulovlige rum, forkert forsikringsdækning osv., da der nu kan gives bøder til sælger, hvis oplysningerne ikke er korrekte”, siger Niels Erlandsen, certificeret BOLIGadvokat, der samtidig opfordrer sælger og dennes rådgiver til at få styr på BBR.

Han anbefaler desuden alle boligkøbere at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen, så der bliver tid nok til at afdække evt. fejl og mangler samt de konsekvenser, der måtte følge i kølvandet. Med et advokatforbehold kan køber træde gratis ud af handlen, hvis advokaten finder uacceptable forhold for køber.

Du kan gratis downloade et advokatforbehold på danskeboligadvokater.dk eller benytte denne formulering:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.”

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade