I år er det særligt fordelagtigt at energirenovere i de danske hjem

 

Energistyrelsens tilskudspulje på 675 mio. kr. til private energirenoveringer i 2021 og et øget håndværkerfradrag på 25.000 kr. pr. person gør det særligt fordelagtigt at energirenovere i år. Danske BOLIGadvokater oplever, at de danske boligejere i stigende grad undersøger muligheden for energioptimeringer i hjemmet.

Danske BOLIGadvokater oplever, at de danske boligejere i stigende grad undersøger deres muligheder for at lave energirenoveringer i hjemmet. En positiv tendens, mener Jacob Christensen, advokat og bestyrelsesmedlem hos Danske BOLIGadvokater. Der er nemlig mange fordele at hente lige nu.

’’Hvis man energirenoverer sin bolig, fx med lavenergivinduer, bedre isolering eller en mere effektiv varmekilde, er det ikke blot en god investering på grund af en lavere varmeregning. Det kan også være medvirkende til fx et bedre indeklima, større komfort og mindre udefrakommende støj’’, fortæller Jacob Christensen.

Energirenoveringer særligt fordelagtigt i 2021

Med den såkaldte Bygningspulje under Energistyrelsen kan man som boligejer søge tilskud til en række energirenoveringer i sin helårsbolig. Man kan bl.a. få tilskud til skift af varmetype, varmegenindvinding, udskiftning af vinduer og døre samt efterisolering. Sidste år blev der givet tilskud for 245 mio. kr. 

’’Energistyrelsen åbner snart op for 2021-puljen, hvor der er afsat 675 mio. kr. i tilskudsmidler. Man kan få tilskud til en lang række energirenoveringer og det enkelte tilskud er til at tage og føle på, så det er en oplagt mulighed for de boligejere, der alligevel overvejer at renovere deres bolig’’, forklarer Jacob Christensen.

Ifølge Energistyrelsens online tilskudsberegner kan et almindeligt hus med eksempelvis 40 m2 tolags-vinduer få 100.000 kr. i tilskud ved udskiftning til lavenergivinduer. Dertil kommer den årlige besparelse på varme- og elregningen, som afhænger af boligens størrelse, alder og varmekilde. Tilskuddet beregnes ud fra boligens data i BBR-registret og det endelige tilskud vides først, når man får svar på ansøgningen.

’’Overvejer man at energirenovere med tilskud fra puljen, er det vigtigt at vide, at man ikke må påbegynde arbejdet, før der foreligger en godkendt ansøgning. Hvis projektet er sat i gang eller ligefrem gennemført, kan der ikke opnås tilskud fra Bygningspuljen. Man må dog gerne indhente tilbud hos håndværkere, udarbejde en projektbeskrivelse eller få lavet en energimærkning’’, forklarer Jacob Christensen.

Husk de rette tilladelser

Inden man går i gang med et større renoveringsprojekt, er det vigtigt at have de nødvendige tilladelser på plads. Er der tale om indvendig renovering eller projekter, der ikke ændrer væsentligt på boligens ydre skal man som udgangspunkt ikke søge kommunen om byggetilladelse.

Man skal dog uanset projektets omfang overholde bygningsreglementet og andre myndighedskrav. Ved større ombygninger og renoveringer er der eksempelvis krav om, at der gennemføres rentable energibesparelser for de bygningsdele, der ændres. Det betyder fx, at der ved vinduesudskiftning er krav om, at de nye vinduer skal være energirigtige.

’’Det er dig som boligejer, der er ansvarlig for, at bygningsreglementet bliver overholdt. Der kan eksempelvis være servitutter eller lokalplaner, som man er nødt til at tage højde for.  Er man i tvivl om, hvorvidt et projekt kræver byggetilladelse er det en rigtig god idé at tage kontakt til den tekniske forvaltning i ens kommune. Det kan nemlig blive en dyr fornøjelse, hvis ombygningen efterfølgende ikke kan godkendes’’, forklarer Jacob Christensen og fortsætter:

’’Man kan undersøge rigtig meget selv, men især ved større renoverings- eller ombygningsprojekter er det en god idé at søge rådgivning. En boligadvokat kan hjælpe dig med at få overblik over gældende servitutter og lokalplaner, mens den byggefaglige rådgivning kan fås hos fx arkitekter, ingeniører eller bygningskonstruktører.

Flere tilgængelige fradrag  – men ikke samtidig med energitilskud

For at komme godt igennem corona-pandemien har Regeringen fordoblet håndværkerfradraget fra 12.500 kr. (2020) til 25.000 kr. (2021). Det betyder, at man som boligejer får fradrag for de første 25.000 kr., man betaler til håndværkerens løn. Man kan ikke få fradrag for køb af materialer.

’’Håndværkerfradraget gives til alle personer over 18 år. Er man flere i husstanden kan man derfor hurtigt opnå et relativt stort fradrag’’, siger Jacob Christensen og fortsætter: ’’Det er dog ikke muligt at få både tilskud fra Bygningspuljen og håndværkerfradrag til samme projekt, da tilskuddet både dækker omkostninger til eksempelvis en ny varmepumpe, men også arbejdslønnen til opsætning’’.

I tillæg til det ekstraordinært høje håndværkerfradrag i 2021 kan man via Energistyrelsens skrotningsordning få et indirekte tilskud til sin energiregning, hvis man vælger at skrotte sit gamle fyr og købe en varmepumpe på abonnement. ’’Med varmepumper på abonnement slipper man for at skulle ud og lave en stor investering til en ny varmekilde. I stedet ’lejer’ man sig ind hos en energileverandør, der ejer, installerer og vedligeholder varmepumpen. Leverandøren kan søge om tilskuddet og derigennem sikre et indirekte tilskud til forbrugeren’’, afslutter Jacob Christensen.

 

 

_________________

 

TJEKLISTE til energirenovering med tilskud fra Bygningspuljen

 • Sæt ord på dit projekt og få tilbud på projektet fra flere forskellige leverandører.
  Husk at sammenligne pris, kvalitet og tilbuddets indhold, før du vælger.
 • Indsend ansøgning om tilskud til projektet
  Du skal bl.a. vedhæfte ansøgeerklæring, dokumentation for ejerskab af boligen og evt. fuldmagt, hvis I er flere ejere. Når godkendelse er i hus, kan du gå videre med processen.
 • Aftal finansiering med banken.
  Du kan med fordel få rådgivning om dine finansieringsmuligheder hos en uafhængig boligadvokat
 • Lav en tidsplan.
  Hvad skal gøres, af hvem, hvornår og hvordan?
 • Undersøg om der er servitutter eller lokalplaner, der skal tages højde for.
  Du kan med fordel bede en boligadvokat om at gennemgå dokumenterne for dig.
 • Tjek Bygningsreglementet for relevante lovkrav og energikrav.
  Læs mere om Bygningsreglementets energikrav her.
 • Undersøg om du skal have en byggetilladelse.
  Skal du have en tilladelse, skal du bl.a. bruge tegninger og beskrivelser af projektet.
 • Gennemgå dit projekt sammen med relevante rådgivere
  Fx boligadvokat, arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør m.fl.
 • Vær forudseende og tag højde for årstiden
  Hvornår på året er det bedst at påbegynde projektet? Kan I bo i boligen imens? Hvis ikke, så få aftaler om genhusning, midlertidig leje m.v. på plads hurtigst muligt.
 • Begynd energirenovering
  Tilskuddet udbetales til din NemKonto

Vil du gerne have besked, når 2021-puljen åbner? Tilmeld dig nyhedsmails fra Energistyrelsen her

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade