Alliancer på boligmarkedet indhegner købere

 

Banker, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber hænger sammen i en kæde af services og skjulte provisioner, som kan være umulig at bryde for køber.

Danske BOLIGadvokater kritiserer banker og ejendomsmæglere for at indhegne kunder og skjuler interne provisioner for de kunder, der kommer for at låne til bolig.

”Den seneste sag med Danske Bank og Home viser, at hvis man henvender sig til sin bank med planer om at købe en bolig, vil banken uden tvivl lokke med tilbud fra en bestemt ejendomsmæglerkæde, realkreditinstitut og forsikringsselskab. Det vil sige virksomheder, som banken enten ejer eller arbejder sammen med,” siger Niels Erlandsen, formand for Danske BOLIGadvokater.

”Mange boligkøbere sætter ikke spørgsmålstegn ved det, sådan er det bare. Og da slet ikke, når man nu har forelsket sig i et bestemt hus, så lytter man til bankrådgiveren og tager hele paletten af tilbud,” fortsætter Niels Erlandsen.


Vælg rådgiver med omhu

Som køber skal man være meget opmærksom på hvilke rådgivere, man allierer sig med. Mange af dem er i virkeligheden sælgere, som i tilknytning til deres rådgivning sælger eksempelvis lån, forsikringer eller rådgivning fra egen koncern eller samarbejdspartnere.

”Ordsproget ”at sætte ulven til at vogte får” kender de fleste af os og vi ved også, at det er en dårlig idé. Bankrådgiveren har en provisionsmæssig interesse i, at den køber, der rådgives, aftager nogle bestemte finansierings- og forsikringsprodukter. Det samme gælder mange ejendoms- og købermæglere, der ikke forholder sig kritisk til lånetilbud, forsikringer mv., netop fordi de ud over rådgivningshonoraret tjener penge på at sælge lån og andre produkter.

”I modsætning til dette står en certificeret Danske BOLIGadvokat, som alene varetager klientens interesser, og som derfor ikke må modtage provision fra realkreditinstitutter, banker og forsikringsselskaber”, forklarer formanden for Danske BOLIGadvokater.

Lovgivningen er udformet sådan, at en advokat ikke må modtage provision fra realkreditinstitutter, banker,  forsikringsselskaber eller andre. Advokaten og dennes virksomhed må kun rådgive den ene part i en sag, også i en bolighandel.

Et problem at boligkøberne vildledes og indhegnes

Det er ikke alene bankerne, som indhegner køberne. Landets mange ejendomsmæglerkæder markedsfører deres egne købermæglerne – dvs. både sælger- og køberrådgivning i den samme handel, fordi begge mæglere er ansat i samme virksomhed. Samtidig er DE’s Tryghedsmærke med til at få forbrugeren til at tro, at alt er i den skønneste orden”, lyder det fra Danske BOLIGadvokater.

”Problemet er ikke kun de skjulte provisioner mellem de forskellige rådgivere, men også at indhegningen af køberne er stigende, ligesom udfordringen med at give forbrugerne sikkerhed for, at 100% uafhængig rådgivning også er under pres. Derfor har vi udviklet et særligt sæt regler, som er meget skrappe, og som har fået branchens blå stempel. De kræver bl.a., at en Dansk BOLIGadvokat udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet samt at medlemmerne forpligter sig til at lade sig kontrollere, når foreningen ønsker at sikre, at rådgivningen lever op til foreningens krav, En række krav skal således være opfyldt for at medlemmerne kan bevare deres certificering”, forklarer Niels Erlandsen.

Tips:

Vælg en rådgiver:

–       der kun repræsenterer dine interesser

–       der ikke modtager provision eller lignende fra andre

–       hvor du klart og tydeligt kan gennemskue rådgiverens honorar

–       som er forsikringsdækket, hvis noget skulle gå galt

–       som er certificeret i boligrådgivning

–       som ikke er ansat i samme koncern eller sammenslutning af virksomheder som sælgers rådgiver

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade