Gruppesøgsmål bedste løsning for de bolighandlende

 

"Den bedste og hurtigste måde at håndtere erstatningsspørgsmålet for de mange boligkøbere og sælgere er gennem et gruppesøgsmål", lød Danske BOLIGadvokater vurdering på morgenmødet. Justitsministeren udelukkede ikke muligheden af et gruppesøgsmål.

Der etableres nu en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danske BOLIGadvokater, Danske Advokater, Kammeradvokaten, Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet. Arbejdsgruppen skal forsøge at tilrettelægge det mest hensigtsmæssige forløb for de kommende domstolsprøvelser.

Dette gælder både for boligejernes lånekonvertering og de ca. 50.000 bolighandlende, der har lidt tab som følge af implementeringen. Lånekonvertering vil formentlig være bedre tjent med en domstolsafgørelse via prøvesager. Når det gælder de bolighandlende vurdere Danske BOLIGadvokater, at et gruppesøgsmål er det bedst egnede løsning.

“Vi deler Justitsminister Lars Barfods ønske om hurtigst muligt at yde erstatning til de berettigede krav. Vi anbefaler gruppesøgsmål fordi så mange som muligt, netop på denne måde, vil få afgjort deres erstatningskrav så hurtigt som muligt. Og ikke mindst løftet om fri proces gør det muligt at indsamle al den nødvendige dokumentation fra bl.a. de mange ramte borgere”, siger Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater.

Derfor går Danske BOLIGadvokater nu i gang med at gøre det muligt at forhåndstilmelde sig et gruppesøgsmål på Danske BOLIGadvokaters hjemmeside.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Scøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Hvad står Danske BOLIGadvokater for? Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsenterer sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel og er forpligtet til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning. Certifikatet betyder også, at der stilles krav til medlemmerne om løbende uddannelse og kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 220 medlemmer fordelt over hele landet.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade