Behold sommerhuset i familien â- giv en gave, et arveforskud eller et gældsbrev

 

Det er almindeligvis problemfrit at lade et sommerhus gå i arv, hvis børnene ønsker det.

Derimod er det mere indviklet, hvis børnene ikke ønsker at være fælles om at eje sommerhuset.Hvad gør man så?

Hvis der er flere børn i familien, kan der let opstå en situation, hvor et eller flere af børnene ikke er interesseret i at dele et sommerhus med sine søskende. Der kan være praktiske grunde, f.eks. at et barn har lang transport til sommerhuset eller finder det besværligt at skulle deles med sine søskende om sommerhuset, eller der kan være konflikter og andre emotionelle årsager til at fravælge et fælles ejerskab.

Det kan også være problematisk, hvis flere af børnene vil overtage sommerhuset, men ikke ønsker at eje huset sammen.

Arveloven har en række regler, og de gælder automatisk, hvis der ikke er oprettet et testamente.

“Hvis sommerhuset har en særlig erindringsværdi for én specifik arving, har denne arving fortrinsret til at overtage aktivet. Reglen er dog ikke så ligetil, for der kan jo være mere end ét barn, der mener, at sommerhuset har særlig erindringsværdi netop for ham eller hende”, fortæller advokat Peter Boholdt, Alliance Advokater.

Derudover står det i arveloven, at en arving ikke har ret til at overtage sommerhuset, hvis dets værdi er større end det pågældende barns arv. Det kan dermed blive en hindring for det barn, som gerne vil overtage sommerhuset, selv om barnet ikke kan få hele sommerhuset som sin arv, men selv skal “spytte i kassen”.

Hvis flere arvinger gerne vil overtage et specifikt aktiv, f.eks. et sommerhus, bestemmer arveloven, at der skal trækkes lod. Det giver et tilfældigt resultat, som måske hverken er i overensstemmelse med forældrenes ønsker eller gør noget godt for børnenes forhold undervejs.

Mange af disse udfordringer kan imødegås ved, at du opretter et testamente.

I et testamente har du mulighed for at bestemme, at arvelovens almindelige regler inden for dette område ikke skal gælde. Som testator kan du eksempelvis bestemme, at en bestemt arving skal have sin arv udbetalt kontant, og at en anden arving skal have ret til at overtage sommerhuset til vurderingsbeløbet. På denne måde kan du på forhånd forhindre konflikter mellem børnene under behandlingen af forældrenes dødsbo, og du kan sikre, at det bliver, som du selv ønsker, når du en gang er gået bort.

Sommerhuset som gave

Forældre kan inden for hvert kalenderår give hvert af deres børn et afgiftsfrit gavebeløb på op til62.900 kr. Hvis begge forældre giver barnet en gave, kan barnet altså modtage 125.800 kr. uden at skulle betale gaveafgift. Stedbørn og adoptivbørn er ligeledes omfattet af denne regel.

Beløbsgrænserne har betydning, hvis du overvejer at forære sommerhuset til dine børn som gave eller som arveforskud.

Hvis du ønsker at give sommerhuset videre som gave til næste generation, mens du endnu lever, vil de første 62.900 kr. pr. barn eller 125.800 kr. pr. barn, hvis begge forældre ejer sommerhuset og begge giver gaven, være afgiftsfri. Forskellen mellem gavebeløbet og sommerhusets værdi skal barnet derefter betale 15 procent gaveafgift af.

“Du kan også vælge at overdrage sommerhuset som arveforskud. Hvert barn kan modtage et kontant og afgiftsfritarveforskudpå op til 62.900 kr.eller 125.800 kr., hvis begge forældre ejer sommerhuset. Arveforskud er kendetegnet ved, at beløbet skal trækkes fra i modtagerens arv, når arven en dag skal fordeles – og er derfor forskelligt fra gaver, der ikke skal fratrækkes i arven. Af resten af værdien af sommerhuset skal børnene betale en afgift på 15 procent”, forklare advokat Peter Boholdt.

Uanset hvilken måde du vælger, vil SKAT i almindelighed acceptere, at sommerhuset overdrages til en værdi svarende til den seneste ejendomsvurdering minus 15 procent. Dette gælder dog kun, hvis du ikke er bekendt med, at sommerhuset faktisk er mere værd end den offentlige vurdering.

Hvilken af løsningerne, der måtte være den rigtige for dig, afhænger blandt andet af størrelsen af dine øvrige værdier, og af hvor mange børn du har.

Undgå gaveafgiften med et gældsbrev

“Du kan også overdrage sommerhuset til dine børn, uden at der skal betales gaveafgift, og uden at dine børn skal betale med kontanter for huset, hvis du lever længe nok. I praksis overdrages sommerhuset sådan, at barnet/børnene får den størst mulige afgiftsfri gave og derudover udsteder et gældsbrev på restbeløbet til forældrene”, lyder rådet fra Alliance Advokaten.

Barnets eller børnenes gældsbrev kan nedbringes ved årligt at eftergive gælden med beløb op til det afgiftsfri gavebeløb. På den måde bliver den gæld, de har til dig for sommerhuset, mindre år for år (gældseftergivelse).

Nedbringelse af gælden må ikke være aftalt på forhånd. Det skal være en beslutning, der træffes fra år til år, ellers anser SKAT hele sommerhuset for en gave – selvom der er lavet et gældsbrev – og opkræver derfor fuld gaveafgift.

Få hjælp og undgå konflikter mellem børnene

Uanset om du ønsker at oprette testamente, forære sommerhuset til dine børn som gave eller at familieoverdrage sommerhuset med gældsbreve som betaling, anbefaler vi, at du søger bistand hos en advokat, som kan rådgive dig og hjælpe dig med, at alt lagt rigtigt til rette.

Peter Boholdt
Tlf. 4830 3100
pb@muffadvokater.dk

Fakta om Alliance Advokater

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade