Fælden klapper og pengene forsvinder fra boligkøbers konto

 

Som boligkøber skal man tage sig i agt for ejendomsmæglere, som vil berigtige handlen på vegne af både sælger og køber. Det betyder nemlig, at sælgers mand – ejendomsmægleren – kan bestemme, hvornår handlen er endelig og frigive købers penge til sælger. Men det er som at sætte ræven til at vogte gæs!

’’I en bolighandel er det almindeligt, at køber og sælger aftaler, at der i forbindelse med handlen skal foretages nogle ændringer eller reparationer, fx et utæt tag eller fjernelse af en olietank. Det er et vilkår for handlen, og skal opfyldes før handlen er endelig. Men hvis olietanken ikke er fjernet, så har sælger ikke opfyldt sin del af aftalen og så skal købers midler jo ikke frigives til sælger,” forklarer Niels Erlandsen.

Hvis man som boligkøber accepterer, at sælgers ejendomsmægler forestår berigtigelsen, skal man  sikre sig, at pengene ikke kan frigives før man selv og ens egen rådgiver kan godkende at vilkårene herfor er opfyldt. 

”Der er talrige eksempler på sager, hvor sælgers mægler har berigtiget handler for både sælger og køber. Det er helt forkert og i strid med ånden i loven om omsætning af fast ejendom. Pengene bør naturligvis ikke kunne frigives før køber og købers boligadvokat har bekræftet, at alle vilkår for handlen er opfyldt”, siger formanden for Danske BOLIGadvokater, Niels Erlandsen.


Det er som at sætte ræven til at vogte gæs!

For at beskytte køberne mener Danske BOLIGadvokater, at der er brug for en ændring af den nuværende lov om omsætning af fast ejendom. Ifølge loven må sælgers ejendomsmægler gerne gennemføre sager af ekspeditionsmæssig karakter for køber – men de må naturligvis ikke rådgive køber, som jo i sagens natur har helt andre interesser end sælger.

Problemet er imidlertid, at mæglers adgang til at varetage opgaver af ekspeditionsmæssig karakter medvirker til at gør det aldeles uklart for boligkøberne, at uafhængig rådgivning er noget, de selv skal sørge for at få.

”At en sælger bestemmer hvornår en handel er i orden og samtidig har adgang til at frigive købers deponerede penge, strider mod al sund fornuft og det kan aldrig betegnes som en ”ekspeditionsmæssig opgave”. Men det er netop hvad der sker i de sager, hvor sælgers ejendomsmægler berigtiger handlen. Det skal der laves om på. Den, der køber, skal have hånd i hanke med, at midlerne først frigives, når sælger har opfyldt alle de vilkår, der er aftalt for handlen – køber bestemmer suverænt over sine penge”, fastslår formanden for Danske BOLIGadvokater Niels Erlandsen.

 

  

5 skarpe råd fra Danske BOLIGadvokater:

1. Underskriv aldrig en købsaftale uden advokatforbehold – spørg din boligadvokat om den korrekte formulering og en fornuftig tidsfrist

2. Foretag altid en grundig besigtigelse af ejendommen – gerne på forskellige tidspunkter af døgnet af hensyn til trafik, støj, lys m.v. Husk at tilstandsrapporten  er en skadesrapport.  Drøft indholdet og konsekvenserne med boligadvokaten.

3. Husk altid at spørge efter energimærke og energiplan. Du skal have disse oplysninger, inden du underskriver købsaftalen. En dårlig energimæssig tilstand bør give udslag i ejendommens pris.

4. Hvis du køber ejerlejlighed eller andelslejlighed, skal du være særligt opmærksom på bl.a. økonomi og kommende vedligeholdelsesprojekter i ejer- eller andelsboligforeningen.

5. Husk at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant og at mange ejendomsmæglere og andre rådgivere modtager provision for at sælge andres produkter (fx lån, forsikringer) i tilknytning til handlen!

 

 

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade