Gode nyheder for danske arvinger: Højesteret stækker SKATs vinger i sager om dødsboer

 

Arvinger af fast ejendom står nu stærkere overfor SKAT. En ny kendelse fra Højesteret indskrænker SKATs beføjelser, når det gælder udgangspunktet for den skattemæssige vurdering.

SKAT skal fremover som udgangspunkt følge den såkaldte 15 %-regel, når den skattemæssige værdi af en fast ejendom I et dødsbo fastsættes, medmindre særlige konkrete omstændigheder taler for det modsatte. Det fastslår Højesteret i en ny kendelse. Derved er der sat foreløbigt punktum i den principielle sag, der begyndte i skifteretten og blev kæret til Højesteret i august sidste år.

Offentlig vurdering skal følges

Ifølge Lisbeth Egede Andersson, formand for Alliance Advokater, har afklaringen af SKATs råderum i sager om arv af dødsbo været ventet længe:

“De sidste 20 år har man i dødsboskifter kunnet benytte en værdiansættelse af fast ejendom svarende til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15%. Siden Skat i en afgørelse fra landsretten fra sidste år fik medhold til at fravige denne praksis har der været usikkerhed om værdifastsættelserne af faste ejendomme i dødsboerne. Dette er selvfølgelig en uholdbar situation, idet det blev usikkkert om reglen overhovedet kunne benyttes. Højesterets kendelse giver nu den offentlige vurdering forrang, medmindre Skat kan løfte bevisbyrden for at der foreligger særlige omstændigheder, hvilket var tilfældet i den konkrete sag, som blev prøvet i Højesteret. Dette giver arvingerne et mere fair og stabilt udgangspunkt at forholde sig til”, udtaler Lisbeth Egede Andersson.

15 %-reglen indebærer, at arvinger kan arve fast ejendom til en værdi, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering plus-minus 15 %, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Arvingerne bør søge rådgivning herom såfremt de står med en konkret sag.

SKATs trumfkort?

Selvom SKAT nu som udgangspunkt er tvunget til at følge 15 %-reglen, kan definitionen af ‘særlige omstændigheder’ måske blive SKATs trumfkort på længere sigt.

“Det er klart, at der nu er brug for en konkret afgrænsning af de særlige tilfælde, hvor SKAT ikke behøver at følge 15 %-reglen. I den konkrete sag i Højesteret var disse omstændigheder f.eks. kombinationen af ejendommens belåningsgrad og en arvings arveafkald. Men det skal defineres nærmere for at udrydde den sidste rest af utryghed for arvingerne”, pointerer Lisbeth Egede Andersson.

Læs mere om Alliance Advokaters arbejde eller få mere at vide om arveret på www.allianceadvokater.dk

Lisbeth Egede Andersson

Formand for foreningen Alliance Advokater

tlf: 45 4579 2111

lea@alliance2970.dk

Fakta om Alliance Advokater

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade