En vandbombe under huset

 

Det koster op til 400.000 kr. at renovere kloakken på grunden og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere hænger på, fordi hverken de eller sælger undersøger, hvordan kloakken har det.

Mange nye husejere opdager for sent – og først når de er flyttet ind – at der er noget galt. Typisk efter et særlig kraftigt regnskyl, hvor opstigende vand fra kloaksystemet trænger ind i huset. Klimaforandringer kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små.

”I tilstandsrapporten omfatter ikke et kloakeftersyn. Derfor skal man som køber være særlig opmærksom på eventuelle fejlkonstruktioner og skader på kloak og afløb. Hvis der tidligere har været vandskade i huset, bør det undersøges nærmere, hvordan skaden opstod”, lyder rådet fra Danske BOLIGadvokater.

”Huse med kældre og huse, hvor afløbssystemerne ikke er vedligeholdt, er betydeligt mere udsatte. En høj grundvandstand, og en lav beliggenhed, hvor overfladevand kan blive ledt hen, giver ligeledes større risiko for oversvømmelse.”

Ejers ansvar

Mange tænker formentlig ikke så meget på, hvordan kloakken har det. Normalt fungerer den jo bare. Men hvis kloakken ikke kan klare presset fra regnskyl og giver vand i kælderen, fordi den er tilstoppet, eller hvis spildevand løber ud i jorden og afgiver fugt til husmuren, fordi den er gennembrudt af rødder, så er det den enkelte husejer, der er ansvarlig. Og husejeren skal selv og for egen regning sørge for at udbedre skaderne.

Kommunen har kun ansvar for den del af kloakstikledningen, som går fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel.

”Forsikringen må da dække, hvis der sker vandskader? Ja, men langt fra i alle tilfælde!” Din indbo- og husforsikring dækker vandskader, hvis det er et “voldsomt skybrud”, der er årsagen til, at husets afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et “voldsomt skybrud” defineres, som når nedbøren er så kraftig, at ikke tilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare at lede vandet væk.

Forsikringen dækker dog ikke, hvis der er for små kloakledninger på grunden, som bevirker, at store mængder regnvand skubbes tilbage i rørene og ind i husets kælder eller stue.

Danske BOLIGadvokater opfordrer huskøbere til at sikre sig, at kloakforholdene er i orden i forbindelse med handlen, Danske BOLIGadvokater opfordrer samtidig køber til at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, der dækker stik- og kloakledninger, særligt og hvis der mangler oplysninger eller sælger har fraskrevet sig ansvar. Det er dog vigtigt at bemærke, at en ejerskifteforsikring ikke dækker forhold som skyldes manglende vedligeholdelse, slid og ælde eller udløb af byggematerialernes levetid.

Man kan selv foretage den almindelige vedligeholdelse og forebygge vandskader.

Har man mistanke om utætheder eller for gamle og underdimensionerede kloaksystemer kan en kloakmester foretage en tv-inspektion og afdække situationen.

Fakta: Kloakforhold

Kloakeftersyn og tilstandsrapport
Det vil blive dyrere at få lavet en tilstandsrapport på huset, hvis Dansk Byggeri får sit ønske opfyldt om at få et obligatorisk kloakeftersyn med ind i tilstandsrapporten. Et kloakeftersyn kan koste omkring 5.000 kr. Dansk Ejendomsmæglerforening er imod et obligatorisk kloakeftersyn.

Stor stigning i vandskader

I både 2006 og 2007 har rigtig mange husejere været udsat for oversvømmede huse og alvorlige vandskader som følge af de voldsomme skybrud.

Antallet af ramte boliger forøges endda fra et højt niveau i 2006 til et endnu højere antal i 2007, hvor forsikringsselskaberne registrerende 16.128 private helårsboliger, der fik skader efter skybrud. I 11.100 tilfælde skete der skader på folks indbo. Det viser en ny skybrudsstatistik, som brancheforeningen Forsikring & Pension har lavet på baggrund af indberetninger fra skadesforsikringsselskaberne.

I kroner og ører er der tale om skader for meget store summer. Fra 1. juni til 15. september 2006 har skybrud kostet omkring 460 millioner kroner i erstatning, mens skybrud, der fandt sted for samme periode i 2007 har kostet knap 600 millioner kroner i erstatning.

Om der er skybrud eller ej, bliver vurderet fra gang til gang. Typisk kræver det mellem 40 og 50 mm nedbør på et døgn eller 1 mm nedbør i minuttet. Men skaderne kan ske selv ved mindre mængder af nedbør, og i disse tilfælde må boligejerne forvente selv at betale for at få udbedret skaderne.

Kilde: Forsikringsoplysningen

Mindre ting, du kan gøre, for at forebygge vandskade
Brug denne tjekliste over mindre ting, du selv kan gøre, for at forebygge vandskader:
• Invester evt. i en vandalarm, som sladrer, hvis vandforbruget stiger væsentligt. Denne afbryder også vandforsyningen, hvis der er et unormalt højt forbrug, f.eks. hvis et vandrør springer.
• Sørg for, at alle brønde er nemt tilgængelige, og at de er renset og vedligeholdt.
• Tjek husets sokkel og kældervægge for revner og skader, hvor vand kan sive ind i konstruktionen.
• Rens og vedligehold husets tagrender og nedløb, så de ikke stopper til.
• Rens med jævne mellemrum husets brønde og sandfanget for blade, småsten og sand. Sandfanget er den afløbsbrønd, der opsamler og viderefører vandet fra nedløbsrørene.
• Tjek ventiler, vandrør og stophaner (Balofix) for tegn på tæring eller utætheder.
• Sørg for, at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr.

Større ting, du kan gøre, for at forebygge vandskade
Er der behov for større tiltag til forebyggelse af vandskader, kan du overveje følgende muligheder:
• Omfangsdræn
Et omfangsdræn er et dræn, der lægges rundt om huset, og som leder vandet væk fra huset. Der laves normalt omfangsdræn, hvis der i perioder med meget regnvejr trænger regnvand ind gennem husets ydervægge.
• Højvandslukke
Et højvandslukke virker som en sluse. Det sættes på husets udvendige kloak (afløbsrør) og kan forhindre kloakvand i at løbe tilbage til huset, når der er for meget vand i hovedkloakken ude på vejen.
• Pumpebrønd
Pumpebrønden sørger for at pumpe overskydende vand væk via en brønd uden for huset, når den almindelige kloak ikke kan følge med. Alt overskydende vand pumpes ud i brønden via kloakrør og afløb. Fra brønden pumpes vandet ud til hovedkloakken ved hjælp af en eldrevet pumpe.
• Drænlag
Drænlaget forhindrer vand og fugt i at stige op i huset. Men der er mange huse, som ikke har et sådant drænlag. Det er muligt at lave et drænlag på et eksisterende hus, men det er omfattende og dyrt. Når der bygges huse i dag, bliver der normalt både lavet omfangsdræn og drænlag.
Kilde: Bolius.dk

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade