Redningsplan kræver, at boligejer skulle have forudset dato for forsikringsselskabs konkurs

 

"Jeg er glad for at have løst et akut problem", udtalte en handlekraftig erhvervsminister Brian Mikkelsen i til pressen, men for mange skadesramte boligejere ender det alligevel med økonomisk ruin. En enkelt dato efterlader nemlig de hårdest ramte kunder i det konkursramte Husejernes Forsikring på fallittens rand.

“Det handler om de boligejere, som gennem længere tid har kæmpet for at få anerkendt forsikringsskader som normalt er dækket af ejerskifteforsikringen. Problemet er opstået fordi det, som TV2 har kaldt for Husejernes Forsikrings “tæskehold”, gang på gang har undladt at svare på henvendelser fra boligejerne og i mange tilfælde helt usagligt har afvist skadesanmeldelser” forklarer formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

Det hele handler om at fastsætte en rimelig dato

Erhvervsministeriets redningsplan forudsætter, at de skadesramte boligejerne skulle have forudset dato og tidspunkt for forsikringsselskabets konkurs den 19. november 2016 og indbragt deres krav til Ankenævnet for Forsikring inden konkursen.

“Det giver jo ingen mening. Hele problemet er opstået netop fordi konkursen kom bag på alle og fordi lovgivningen ikke havde taget højde for denne situation” siger formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

I et hørringsvar til Erhvervsministeriet skrev både Danske Advokater, Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer, at en frist for anmeldelse af krav Garantifonden ikke skulle være den uforudsigelige konkursdato, men f.eks. marts 2017 og dermed inden for rammen af normale kendte tidsfrister, som giver plads til sagsbehandling og fremskaffelse af dokumentation.

Danske BOLIGadvokater opfordrer indtrængende Erhvervsministeriet og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget til at justere datoen, så de skades- og konkursramte boligejere får en fair chance og ikke efterlades i økonomisk ruin.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en Dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 140 medlemmer fordelt over hele landet. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk og www.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater .

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade