Staten på vej på anklagebænken

 

Danske BOLIGdvokater har engageret en af Danmarks førende advokater i erstatningsret til at føre sagen mod staten på vegne af de mange tusinde tinglysningsofre

Det er den højt respekterede advokat og professor, lic. jur. Morten Samuelsson, der skal bistå de tusindvis af tinglysningsofre, som har lidt tab som følge af den kaotiske lancering af den digitale tinglysning.

“Arbejdet er igangsat, og i dag er ansøgningen om fri proces for de mange tusinde tinglysningsofre sendt til Civilstyrelsen”, fortæller Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater.

I Rigsrevisionens rapport betegnes indførelsen af det digitale tinglysningssystem som et “højrisikoprojekt”, og Kammeradvokaten har i sin redegørelse ikke fundet grundlag for at fritage staten for ansvar.

Netop derfor er der så meget mere grund til at anlægge et gruppesøgsmål, for at få en afklaring for de mange berørte bolighandlende. Danske BOLIGadvokater mener, at selv mindre tab bør indgå, således at der ikke dannes præcedens for, at borgerne skal betale for flere kaotiske lanceringer af offentlige systemer.

Danske BOLIGadvokater opfordrer alle, som har handlet bolig efter den 1. august 2009, og som mener, at de har lidt et tab, til at forhåndstilmelde sig gruppesøgsmålet. Det kan gøres på www.danskeboligadvokater.dk , hvor der også ligger en vejledning og løbende vil blive givet status på forløbet af sagens udvikling.

Justitsministeren har givet løfte om, at der bliver givet fri proces til sagen på grund af dens principielle karakter. Fri proces betyder, at staten betaler sagens omkostninger, så de op mod 40.000 bolighandlende ikke har økonomisk risiko ved at deltage i sagen.

“Der er ikke længere tvivl om, at gruppesøgsmålet anlægges, idet der allerede er 700, som har forhåndstilmeldt sig. Men vi opfordrer stadig til en politisk løsning, hvor der ydes kompensation til alle bolighandlende, som er kommet i klemme på grund af den meget langsommelige og kaotiske implementering af den digitale tinglysning, som skulle afløse det system, der har fungeret godt i næsten 100 år” understreger Jan Schøtt-Petersen.

Fakta om Morten Samuelsson

Morten Samuelsson, advokat lic. jur og tidligere professor ved Copenhagen Business School. Han har tidligere været advokat og partner i et af Danmarks førende advokathuse, Kromann Reumert, og er dermed vant til at håndtere sager af såvel international som national karakter.

Morten Samuelsson har som medhjælper for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet været anklager i flere sager om økonomisk kriminalitet.

Morten Samuelsson er forfatter og medforfatter til flere bøger om forskellige former ansvar og erstatningspligt blandt såvel rådgivere som ejendomsmæglere, bestyrelser og forsikringsselskaber.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en Dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel og er forpligtet til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning. Certifikatet betyder også, at der stilles krav til medlemmerne om løbende efteruddannelse og kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 220 medlemmer fordelt over hele landet.

 
Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade