BRF krævede 700.000 kr. i renter af et lån, som boligkøber aldrig havde sagt ja tak til, ved en bolighandel, som aldrig blev gennemført

 

Efter seks års kamp med BRF slipper familie fra Ringsted nu ud af kreditforeningens greb. Østre Landsret har netop afgjort sagen til familiens fordel.

I efteråret 2008 var familien på jagt efter en ny bolig i Ringsted. Manden var blevet skilt og havde sammen med sin ekskone deres gamle bolig til salg hos EDC, hvor de i sin tid også havde købt boligen.

EDC tilbød sig som køberrådgiver i forbindelse med parrets nye boligkøb hos Nybolig. Da EDC-mægleren samtidig var provisionslønnet låneformidler for BRF, var det både nemt og bekvemt at lade mægleren håndtere alt papirarbejdet og hjemtage garantier, oprette boligskiftelån mv. hos BRF.

“Vi søgte om at blive godkendt til et boligskiftelån og en garantistillelse med sikkerhed i salget af vores gamle hus. Den ene del var afhængig af den anden del. Uden boligskiftelån ingen garanti og omvendt”, forklarer parret.

Parret blev imidlertid ikke godkendt til boligskiftelånet og både handlen og garantien måtte derfor annulleres.

En sjusket dokumenthåndtering mellem BRF og EDC udløste garantien uden parrets samtykke. De opdagede det først den dag, renteregningerne begyndte at dumpe ind i postkassen. Det endte med et uberettiget rentekrav på 700.000 kr. BRF afviste at friholde parret, selvom forudsætningerne for garantien ikke var opfyldt. Det skulle tage seks år, en landsretsdom og masser af ærgrelser, før familien slap af fri af BRFs greb.

Dommen fra Østre Landsret fastslog, at BRF ikke kunne tørre ansvaret af på køber. Køber skal derfor ikke betale de 700.000 kr. som BRF uretmæssigt forsøgte at indkræve.

“Vi var helt overbevist om, at vi var i gode hænder hos EDCs køberrådgiver og havde slet ikke kontakt til BRF”, fortæller familien, der er lettet over Øster Landsrets afgørelse.

Den helt centrale passage i landsrettens dom er udsagnet om, at BRF til trods for at køber ikke ønskede ejendommen, alligevel stillede garantien.

“BRFkredit stillede dermed en garanti til opfyldelse af en ejendomshandel, som køberne ikke ønskede gennemført på grund af den manglende mulighed for at opnå boligskiftkonto hos BRFkredit “

“Det kan naturligvis ikke være parrets ansvar, at EDC som låneformidler og BRF som långiver ikke har styr på deres egne dokumenter”, fortæller advokat og formand for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen, der har ført sagen for familien.

Flere sager på vej

Ifølge Danske BOLIGadvokater kan man ikke forvente, at boligkøbere, der kun køber bolig et par gange i livet, skal kunne gennemskue de interne aftaler, der er mellem fx BRFs køberrådgiver, ejendomsmæglerne og de juridiske rådgivere, som er tilknyttet BRF.

“De interne aftaler betyder nemlig, at ingen af de såkaldte “rådgivere”, som BRF stiller til rådighed for køber, er uafhængige. De er alle indbyrdes afhængige og gemmer sig bag ansvarsfraskrivelser”, udtaler Jan Schøtt-Petersen.

Ringsted familien oplevede i denne sag, at de ikke kunne regne med, at EDC kun varetog deres interesser, for EDC repræsenterede også BRF. Det giver risiko for, at ingen siger fra, når handlen går skævt. I dag arbejder BRF og EDC ikke længere sammen. Men flere og flere køberrådgiver-tilbud er baseret på tilsvarende samarbejdskoncepter, og derfor rummer de naturligvis samme problemstilling, som gjaldt for Ringsted-parret.

Formanden mener, at sammenblandingen af “rådgivere” fra samme koncern lader køberen i stikken. Hele samarbejdsmodellen er designet til at holde på kunden ved at give indtryk af, at man trygt kan overlade bolighandlen til det hold af rådgivere, som koncernerne stiller til rådighed.

UAFHÆNGIG er et must

Den manglende gennemskuelighed på rådgivermarkedet har fået Danske BOLIGadvokater til at indlede en opmærksomhedskampagne, for at sætte fokus på nødvendigheden af 100% uafhængig rådgivning. Hvor ingen rådgiver må være aflønnet eller modtage provision, honorar, el. fra andre end den kunde de rådgiver.

“En boligkøber eller boligsælger SKAL kunne være sikre på, at den rådgiver de vælger, alene arbejder for dem og kun for dem. Den aktuelle dom viser med al tydelighed, at når køber kommer galt af sted, så er det rigtig galt. Et rentekrav på 700.000 kr. på et lån man aldrig har bedt om og til et hus man har købt, er jo helt absurd. Sagsomkostningerne til den sag, som er afsagt i Østre Landsret, beløber sig til flere hundrede tusinde kroner”, understreger Danske BOLIGadvokater, som har indledt en fornyet kamp for at sikre boligkøberne en fair og tryg bolighandel.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 150 medlemmer fordelt over hele landet. Danske BOLIGadvokater kæmper for at du kan få 100% uafhængig rådgivning. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk, og www.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

DOWNLOAD BILLEDE

Klik på billedet for at downloade