En vandbombe under huset

 

Det koster op til 400.000 kr. at renovere kloakken pÃ¥ grunden og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere hænger pÃ¥, fordi hverken de eller sælger undersøger, hvordan kloakken har det, og fordi forsikringen ikke dækker pr. automatik.

Mange nye husejere opdager for sent – og først nÃ¥r de er flyttet ind – at der er noget galt. Typisk efter et særlig kraftigt regnskyl, hvor opstigende vand fra kloaksystemet trænger ind i huset.
Klimaforandringer kombineret med store tagflader pÃ¥ husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for smÃ¥, eller tilstoppede.

”Tilstandsrapporten omfatter ikke et kloakeftersyn. Derfor skal man som køber være særlig opmærksom pÃ¥ eventuelle fejlkonstruktioner og skader pÃ¥ kloak og afløb. Hvis der tidligere har været vandskade i huset, mÃ¥ det undersøges nærmere, hvordan skaden opstod”, lyder rÃ¥det fra Danske BOLIGadvokater.

”Huse med kældre og huse, hvor afløbssystemerne ikke er vedligeholdt, er betydeligt mere udsatte.. En høj grundvandstand, og en lav beliggenhed, hvor overfladevand kan blive ledt hen, giver ligeledes større risiko for oversvømmelse.”

Ejers ansvar

Mange tænker formentlig ikke sÃ¥ meget pÃ¥, hvordan kloakken har det. Normalt fungerer den jo bare. Men hvis kloakken ikke kan klare presset fra regnskyl og giver vand i kælderen, fordi den er tilstoppet, eller hvis spildevand løber ud i jorden og afgiver fugt til husmuren, fordi den er gennembrudt af rødder, sÃ¥ er det dig som husejer, der er ansvarlig. Og du skal selv for egen regning sørge for at udbedre skaderne.

Kommunen har kun ansvar for den del af kloakstikledningen, som går fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel.

”Forsikringen mÃ¥ da dække, hvis der sker vandskader? Ja, men langt fra i alle tilfælde!” Din indbo- og husforsikring dækker vandskader, hvis det er et “voldsomt skybrud”, der er Ã¥rsagen til, at husets afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et “voldsomt skybrud” defineres, som nÃ¥r nedbøren er sÃ¥ kraftig, at ikke tilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare at lede vandet væk..

Forsikringen dækker dog ikke, hvis der er for smÃ¥ kloakledninger pÃ¥ grunden, og hvis dette betyder, at store mængder regnvand skubbes tilbage i rørene og ind i husets kælder eller stue.

Danske BOLIGadvokater opfordrer huskøbere til at sikre sig, at kloakforholdene er i orden i forbindelse med handlen. Er man i tvivl bør man tegne en udvidet ejerskifteforsikring, der dækker lovliggørelse af stik- og kloakledninger. Denne forsikring vil i kombination med en udvidet husforsikring give den bedste dækning.

Danske BOLIGadvokater gør samtidig opmærksom pÃ¥, at man skal se sig godt for nÃ¥r man vælger forsikringsselskab idet, det ikke er alle forsikringsselskaber som tilbyder lovliggørelse som en del af den udvidede ejerskifteforsikring.

Det er dog vigtigt at bemærke, at en ejerskifteforsikring ikke dækker forhold som skyldes manglende vedligeholdelse, slid og ælde eller udløb af byggematerialernes levetid.

Man kan selv foretage den almindelige vedligeholdelse og forebygge vandskader.

Har man mistanke om utætheder eller for gamle og underdimensionerede kloaksystemer kan en kloakmester foretage en tv-inspektion og afdække situationen.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk