Tilstandsrapport eller skadesrapport

 

Danske Boligadvokater bakker op om en udvidelse af huseftersynsordningen, som nu sendes i høring - men det er misvisende at tale om en tilstandsrapport, når det i virkeligheden handler om en rapport over skader ved huset, siger Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater.

Huseftersynsudvalget har arbejdet 3½ år med den knap 400 sider lange betænkning om huseftersynsordningen, der indeholder en række forbedringsforslag til, hvordan det kan blive mere sikkert at handle bolig. Udvalget har endevendt den nuværende huseftersynsordning med henblik på at forbedre reglerne for bygningsgennemgang, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.

– Både sælger og køber får et lidt bedre grundlag og dermed en bedre beskyttelse, hvis anbefalingerne i betænkningen udmønter sig i en kommende lov. Desværre var der ikke et flertal for at ændre betegnelsen tilstandsrapport til skadesrapport. Det ville have skærpet opmærksomheden om det centrale i en bygningsgennemgang, siger Jan Schøtt-Petersen. Danske Boligadvokater stod ikke alene flere ander i udvalget ønskede ligeledes betegnelsen skadesrapport.

Køber og sælger har ofte ingen eller kun ringe erfaring med køb og salg af fast ejendom, og normalt ingen viden på det byggetekniske område. Derfor mener udvalget, at der fortsat er brug for huseftersynsordning, der beskytter begge parter.

Udvalget er helt overordnet af den opfattelse, at både køber og sælger af fast ejendom har stor gavn af den forbrugerbeskyttelse, som er hele grundtanken bag den gældende huseftersynsordning, og som består i at begrænse eventuelle mangelproblemer på en måde, der er til fordel for begge parter.

Beløb på udbedring af skaderne

Den tekniske gennemgang af bygningen bliver der ikke ændret ved, bortset fra hhv. fugtmåling og eltjek i tilknytning til de nye dækninger vedr. fugtskade og el

Derimod anbefaler et flertal i udvalget en indikation af, om udbedringen af en skade er dyr Ved en vurdering af dette skal der tages udgangspunkt i skader, der beløber sig til mere end 50.000 kr. Udvalget foreslår også, at tilstandsrapporten udbygges med angivelse af den forventede restlevetid for bygningens tag.

Åbenlyse fejl begået af bygningssagkyndige ved bygningsgennemgang har resulteret i kontrol, som udvalget mener er tilstrækkeligt til at sikre den fornødne kvalitet af de bygningssagkyndiges arbejde.

På spørgsmålet om køberrådgivning ser Danske Boligadvokater gerne, at der skabes en større sikkerhed for, at det står lysende klart for køber, at der er behov for søge egen rådgiver, fx i form af advokat eller byggesagkyndig. Mange boligkøbere tror fejlagtigt, at sælgers ejendomsformidler er rådgiver for begge parter i en ejendomshandel, og derfor er der brug for en ændring af den eksisterende lov om omsætning af fast ejendom, så det bliver klart og tydeligt for boligkøberne, at det er deres helt eget ansvar at finde professionelle rådgivere.

“Der er alt for mange boligkøbere, som først for sent opdager, at ejendomsmægleren naturligvis alene varetager sælgers interesser” siger Jan Schøtt-Petersen.

Betænkningen vil blive sendt i høring hen over sommeren, og det forventes at en ny lov om huseftersynsordning bliver behandlet i den kommende folketingsamling.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Scøtt-Petersen. mobil: 3060 3311

Hvad står Danske BOLIGadvokater for? Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsenterer sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel og er forpligtet til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning. Certifikatet betyder også, at der stilles krav til medlemmerne om løbende uddannelse og kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 220 medlemmer fordelt over hele landet.

Del/tip en ven:

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk