Jan Schøtt-Petersen

Advokat Jan Schøtt-Petersen beskæftiger sig hovedsageligt med sager vedrørende erhvervsret og fast ejendom. Jan Schøtt-Petersen rådgiver små og mellemstore virksomheder indenfor flere forskellige brancher. Kontakten med klienterne er ofte meget tæt, idet flere gennem mange år har haft Jan Schøtt-Petersen fast tilknyttet som både personlig, juridisk og forretningstrategisk sparringspartner. Jan Schøtt-Petersen sidder i flere bestyrelser i erhvervsdrivende selskaber, foreninger og fonde.

Jan Schøtt-Petersen har ansvaret for kontorets mange bolighandler. Han er et kendt ansigt som forhenværende formand for Danske BOLIGadvokater gennem 10 år, hvor han ofte blev benyttet som ekspert i medierne på det boligpolitiske område.

Jan Schøtt-Petersen har møderet for Højesteret, og møder regelmæssigt i rets- og voldgiftssager.

Advokat Jan Schøtt-Petersen har modtaget Dreyers Fonds hæderspris for sit advokatpolitiske arbejde.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Alliance Advokater Helsingør har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø

 

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk