Henriette K.B. Andersen

Advokat Henriette K.B. Andersen beskæftiger sig primært med privatretlige emner, herunder særligt familieretten omfattende alt fra ægtepagter, testamenter og dødsboer til skilsmisser, sager om samvær og forældremyndighed samt børnesager.

Herudover er ansættelsesret et af Henriette K.B. Andersens hovedområder.

Advokat Henriette K.B. Andersen har møderet for Højesteret og møder regelmæssigt ved domstolene.

Som uddannet mediator fungerer Henriette K. B. Andersen ved løsning af såvel private som erhvervsmæssige tvister.

Henriette K. B. Andersen er medlem af Flygtningenævnet og har tidligere været medlem af Udlændingenævnet.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Alliance Advokater Helsingør har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø

 

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk