Alliance Advokater Helsingør

Louise-Christin Ekstrand

Louise-Christin Ekstrands primære arbejdsområder er entrepriseret, leje af erhvervs- og boliglejemål, hegns- og nabosager samt inkasso.

Louise-Christin arbejder med alle former for entrepriseretlige problemstillinger, men har særligt specialiseret sig inden for solidarisk hæftelse mellem den tekniske rådgiver og entreprenøren.

Som følge af Louise-Christins arbejde med entrepriseretten er hun velbevandret i de entrepriseretlige standarddokumenter som eksempelvis AB92, ABT93, ABR89 og AB Forbruger.

Yderligere arbejder Louise-Christin med advokatkontorets lejesager vedrørende  såvel erhvervslejemål som boliglejemål.

Endeligt arbejder Louise-Christin med hegns- og naboretlige tvister og har i denne forbindelse et indgående kendskab til retspraksis og hegnskendelser på området.

Som advokatfuldmægtig følger Louise-Christin Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse med i alt 20 eksterne uddannelsesdage og afsluttende teoretisk eksamen.

Herudover deltager Louise-Christin i en række videreuddannelsesprogrammer, som omfatter en række juridisk faglige emner.

Ved siden jobbet som advokatfuldmægtig hos Alliance Advokater, Helsingør arbejder Louise-Christin frivilligt i Advokatvagten.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Alliance Advokater Helsingør har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø

 

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk